Wypożyczalnia samochodów

  • img_8217.JPG
  • 2be30cb0-9978-4352-96d9-3044baa28634
  • 2be30cb0-9978-4352-96d9-3044baa28634
  • 20170204_124337-1.jpg

My, w Rancho El Sobrino, wynajmujemy samochody naszym go?ciom.
Oferujemy ma?e samochody, ?redniej wielko?ci samochody i pick-up Trucks. Je?li wypo?yczysz samochód, mo?esz je otrzyma? na lotnisku, a nast?pnie zwróci? go z powrotem na lotnisko. W takim przypadku nie potrzebujesz transferu lub trzeba p?aci? taksówk? za przybycie do o?rodka Rancho El Sobrino i apartamentów Blue View Apartments. Mo?na równie? zaparkowa? samochód bezpo?rednio w plecy przez sklep nurkowy lub przed Twoim Apartamentem Blue View.

Ma?e samochody mog? by? równie? wykorzystywane do nurkowania, sk?adaj?c tylne siedzenia. Zbiorniki, wagi i wyposa?enie dla 2 osób idealnie pasuj?. Je?li masz co najmniej trzy osoby, które chc? nurkowa?, zalecamy wypo?yczenie pick-up truck. Przestronna przestrze? ?adunkowa oferuje wystarczaj?co du?o miejsca.

Ma?y samochód kosztuje 40 USD dziennie z podatkami. Samochód ?redniej wielko?ci kosztuje 50 USD dziennie i Pick-Up Truck 65 USD dziennie. Wszystkie samochody s? ubezpieczeniem, ale maj? nadwy?k? 500 dolarów.